Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 16 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Ανακοινώνεται ότι την 10.05.2022 ημέρα Tρίτη (11:00πμ), θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 16 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα από τεσσάρων ετών από 16-11-2022 έως 15-11-2026 και δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 07/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/05/2022