Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 648 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους Α/Δ Τυμπακίου

Ανακοινώνεται ότι την 29-03-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 648 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους Α/Δ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31.01.2026, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 03/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2022