Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση 8,5 στρεμμάτων στις πρώην εγκαταστάσεις πομπών Α/Δ Αγρινίου για εποχιακό βοσκότοπο ή εκτροφή ζώων

Ανακοινώνεται ότι την 14-02-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (΄Αραξος), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 8,5 στρεμμάτων στις πρώην εγκαταστάσεις πομπών Α/Δ Αγρινίου για εποχιακό βοσκότοπο ή εκτροφή ζώων, για χρονικό διάστημα πέντε ετών από 22-02-2022 έως 21-02-2027, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/02/2022