Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση του υποστέγου χώρου του κτιρίου Μ-110 (υπόστεγο ΜΑΦ με εμβαδόν 1.200τ.μ.) του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικού χώρου.

Ανακοινώνεται ότι την 14.02.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση του υποστέγου χώρου του κτιρίου Μ-110 (υπόστεγο ΜΑΦ με εμβαδόν 1.200τ.μ.) του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικού χώρου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/02/2022