Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 193 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων Α/Δ Δοκιμίου Αγρινίου (Παλαιού)

Ανακοινώνεται ότι την 23.02.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (‘Αραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 193 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων Α/Δ Δοκιμίου Αγρινίου (Παλαιού), για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/02/2022