Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση υπόγειου χώρου επί της οδού Σούτσου 40, συνολικού εμβαδού 2.092,50 τ.μ

Δημόσιος ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΥΠΠΑΠΕΔ για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης  υπογείου χώρου επί της οδού Σούτσου 40, με είσοδο από την οδό Αθανασιάδου Ιωάννη στην Αθήνα, συνολικού εμβαδού 2.092,50 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/12/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/12/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/12/2021