Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση του υποστέγου χώρου του κτιρίου Μ-110 (υπόστεγο ΜΑΦ με εμβαδόν 1.200τ.μ.) του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικού χώρου.

Ανακοινώνεται ότι την 15.12.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση του υποστέγου χώρου του κτιρίου Μ-110 (υπόστεγο ΜΑΦ με εμβαδόν
1.200τ.μ.) του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικού χώρου, για χρονικό διάστημα
τεσσάρων (4) ετών από υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ενός
έτους.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 24/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/12/2021