Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση γραφείων στο επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια)

Ανακοινώνεται ότι την , 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα – 1 ος όροφος), Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/1979, για την εκμίσθωση γραφείων στο επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια), ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/10/2021
Τελευταία τροποποίηση: 21/10/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/11/2021