Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση της αποθήκης Νο 3 η οποία βρίσκεται στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης

Ανακοινώνεται ότι την 21.10.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, της αποθήκης Νο 3 η οποία βρίσκεται
στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης, συνολικού
εμβαδού 360τμ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 30/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/10/2021