Διευκρινίσεις Διακήρυξης Δ.13/21 της Μ.ΓΕΑ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εδράνων Αμφιθεάτρου στο 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: 648Β6-Μ74

Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’αριθμ. 13/21 συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στο αντικείμενο θέματος, παρέχει ανά ερώτημα διευκρίνιση.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού παραμένει η Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 10:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 648Β6-Μ74

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/09/2021