Απόφαση Αναβολής και Τροποποίησης Προκήρυξης Διενέργειας του Συ-νοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ: ΨΘΔ46-ΕΜΩ)

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ αποφασίζει την αναβολή διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού Δ.13/21 την Πέμπτη 09/09/21 με τους όρους που περιλαμβάνονται στην ΑΔ.Φ.831/4307/Σ.1021/27-08-21/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ απόφαση, καθώς και την επανάληψη της προκήρυξής του με αναθεωρημένους όρους που θα εναρμονίζονται πλήρως στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4819/21), στο οποίο εμπίπτει το συμβατικό αντικείμενο.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/09/2021