Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 50/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή (Repair) Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «CARBONE BRAKE ASSY», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-145H (O/N 21EE02)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή έξι (6) τεμαχίων υλικών «CARBONE BRAKE ASSY», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ EMB-145H (O/N 21EE02), CPV: 50211200-9.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/09/2021