Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 49/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή (REPAIR) Ενός (1) Τεμάχιου Υλικού «FPMU, AIRCRAFT, MATER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 21EE26)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την  επισκευή (repair) ενός (1) τεμαχίου υλικού «FPMU, AIRCRAFT, MATER», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 21EE26), CPV: 50211200-9.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/08/2021