Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί Σχεδίου Τεχνικής Προδιαγραφής και Σχεδίου Ειδικών Όρων για την Προμήθεια Ενός (1) A/K PW123AF Α/Φ CL-415 σε Ποιοτική Κατάσταση Factory New/New (ΑΔΑ:ΨΡΞΤ6-Γ2Ω)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση επί Σχεδίου  Τεχνικής Προδιαγραφής και Σχεδίου Ειδικών Όρων  για την Προμήθεια Ενός (1) A/K PW123AF Α/Φ CL-415 σε Ποιοτική Κατάσταση Factory New/New, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών.

 
Ημερομηνία ανάρτησης: 02/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/09/2021