Ματαίωση και Επανάληψη του Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ’ αρίθμ. 03/21 Ανάδειξης Αναδόχου για την Αποκλάδωση- Υλοτόμηση Αποκομιδή Ξυλείας στην 112ΠΜ

Η 112 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Αποκλάδωση – Υλοτόμηση – Αποκομιδή Ξυλείας στην 112 ΠΜ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 29/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/08/2021