Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια ελεύθερων χώρων Α/Δ Λάρισας

  • Ανακοινώνεται ότι την 16.07.2021 ημέρα Παρασκευή, θα διενεργηθούν στα γραφεία της ΔΟΥ ΑΒ Λάρισας (A/Δ Λάρισας), τρείς (3) δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια ελεύθερων χώρων Α/Δ Λάρισας ως παρακάτω :
    α. 768 στρέμματα Ωρα Δγσμού 09:00πμ,
    β. 537 στρέμματα Ωρα Δγσμού 10:00πμ,
    γ. 429 στρέμματα Ωρα Δγσμού 11:00μμ

για χρονικό διάστημα από 01.12.2021 έως 30.11.2025, που θα μπορούν να
παραταθούν για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση των μισθωτών και έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/07/2021