Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 167,50 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λαμίας

Ανακοινώνεται ότι την 24.06.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 111 ΠΜ (Ν.Αγχίαλος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 167,50 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λαμίας, για χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2025, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/06/2021