Διενέργεια Συνοπτικού πλειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ΄αριθμ. 03/21, της 112 ΠΜ, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Αποκλάδωση – Υλοτόμηση – Αποκομιδή Ξυλείας στην 112 ΠΜ

Η 112 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Αποκλάδωση – Υλοτόμηση – Αποκομιδή Ξυλείας στην 112 ΠΜ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/06/2021