Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί σχεδίου τεύχους διακήρυξης  Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Διακλαδική Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α)-ΑΔΑ:ΩΚ0Ψ6-Α9Η

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου τεύχους διακήρυξης  Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Διακλαδική Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α) προς Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ), με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί του περιεχομένου αυτού.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ:ΩΚ0Ψ6-Α9Η

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 21/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/06/2021