Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 23/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών «Πουλόβερ Τύπου Ζιβάγκο, Προσόψια, Πιτζάμες Χειμερινές»- ΑΔΑ:ΨΛΥΖ6-ΒΨΡ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την προμήθεια ειδών «Πουλόβερ Τύπου Ζιβάγκο, Προσόψια, Πιτζάμες Χειμερινές» συνολικής, σε βάθος τετραετίας, προϋπολογισθείσας αξίας 732.372,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 908.141,28€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 07/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/06/2021