Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την Επιλογή των Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου Κ-472Ν

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έγου : «Κατασκευή Δαπέδου Πλύσης Οχημάτων στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-472Ν)

Το έγγραφο της Υπηρεσίας που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεών της

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 11/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2021