Δημόσιος επαναληπτικός ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επί της Λεωφόρου Συγγρού 350 στη Καλλιθέα, συνολικού εμβαδού 527,36 τ.μ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου επαναληπτικού ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επί της Λεωφόρου Συγγρού 350 στη Καλλιθέα, συνολικού εμβαδού 527,36 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/05/2021