Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τον Καθαρισμό Χώρων του Κτηρίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

Στο πλαίσιο έρευνας αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) δέχεται προσφορές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων, με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 27, Αθήνα.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ1ΧΒ46ΨΧΗ5-ΩΗΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 05/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/03/2021