Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση έκτασης 450 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Τανάγρας

Ανακοινώνεται ότι την 05-04-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 114 ΠΜ (Τανάγρα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση έκτασης 450 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Τανάγρας, για καλλιέργεια του χορτοδοτικού φυτού «μηδική», για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο (2) έτη, μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/04/2021