Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 17/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού «BOTTLE ASSY», Συγκροτήματος «LANDING GEAR» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (O/N 213065)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικού «BOTTLE ASSY», Συγκροτήματος «LANDING GEAR» κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (O/N 213065), CPV: 34731700-7 .

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2021