Ανακοίνωση Αναστολής Καταληκτικής Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον διεθνή διαγωνισμό του έργου : “Ανακατασκευή Τμήματος Διαγωνίου Τροχόδρομου στο Αεροδρόμιο Ελευσίνας” (Ε-312Ν)

Ανακοινώνεται η αναστολή της καταληκτικής προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον διεθνή Νατοϊκό διαγωνισμό του έργου: «Ανακατασκευή Τμήματος Διαγωνίου Τροχόδρομου στο Αεροδρόμιο Ελευσίνας» (Ε-312Ν).

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/05/2021