ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΕ) ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/2021 ΤΟΥ 201 ΚΕΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Α. ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) διακίνησης – ταχυμεταφοράς αεροπορικώς των υλικών της ΠΑ από και προς τις ΗΠΑ (Courier).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΜΩ16-Ε70  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9C%CE%A916-%CE%9570

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΕ 01-21 COURIER ΗΠΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΕ 01-21

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 11/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/02/2021