Διευκρινίσεις Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.1/21 της Μ.ΓΕΑ

Αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ ΨΒΥΘ6-ΛΞΗ, οι διευκρινίσεις της Μ.ΓΕΑ, όσον αφορά σε ερωτήματα υποψήφιου προσφέροντος επί των όρων της υπ’αριθ. 1/21 διακήρυξης (ΑΔΑ: 9Γ3Α6-ΙΞΦ), που αφορά στην Καθαριότητα Χώρων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ – Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου – ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΥΠΗΔ και Καθαρισμού Σκευών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 19 Φεβ 21 (ώρα 14:00)

Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα, 22 Φεβ 21 (09:00 πμ)

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/02/2021