Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/21) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος Power Plant Κατηγορία 1630-6685, για Α/Φ PZL Μ-18 (O/N 203273)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών, συγκροτήματος Power Plant Κατηγορία 1630-6685, για Α/Φ PZL Μ-18 (O/N 203273), CPV: 34731000-0 και 38420000-5.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/03/2021