Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/21) του 201 ΚΕΦΑ για την Γενική Επισκευή Και Αποκατάσταση Βλάβης (OVERHAUL & REPAIR) Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ACTUATOR, NOSE WHEEL STEE», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν: 20EG09)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την γενική επισκευή και αποκατάσταση βλάβης (overhaul & repair) τριών (3) τεμαχίων υλικού «ACTUATOR, NOSE WHEEL STEE», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν: 20EG09).

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/02/2021