Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) του 201 ΚΕΦΑ για την Γενική Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ΗΕΑΤ EXCANGER BLOWER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν: 20EG15)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την γενική επισκευή τριών (3) τεμαχίων υλικού «HEAT EXCANGER BLOWER», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν: 20EG15).

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού, λόγω καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με την απόφαση με ΑΔΑ: 9ΒΨ56-6Ψ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/02/2021