ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 569 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.20/20) (ΑΔΑ:9ΘΑ16-0Ι5)

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Διαπραγματεύσεις, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές προσφορές των διαγωνιζομένων. Οι Διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώρα στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δνσης (Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρμα Αγιάς, Τ.Κ. 41001) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που ορίστηκε, την 18/12/20 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Ως ελάχιστη τιμή έχει οριστεί 26 ευρώ ανά στρέμμα.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 08/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/12/2020