Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 131,40 στρεμμάτων & ενός οικήματος από τους ελεύθερους χώρους του ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Ανακοινώνεται  ότι την 15.12.2020 ημέρα Tρίτη και ώρα 11:00’πμ θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 131,40 στρεμμάτων & ενός οικήματος από τους ελεύθερους χώρους του ΚΕΔΑ Τυμπακίου για χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31.08.2025.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/12/2020