Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.72/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Πέντε (5) Τεμαχίων Υλικού «OIL PROBE LEVEL UNI», Συγκροτήματος «HYDRALIC POWER (29)», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415, (O/N 203261)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων υλικού «OIL PROBE LEVEL UNI», Συγκροτήματος «HYDRALIC POWER (29)», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N 203261), CPV: 34731500-5.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/12/2020