Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5/20 της 350ΠΚΒ για Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ 6Γ0Ε6-ΑΓ7

Η 350ΠΚΒ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για ανάγκες του Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξιωματικών 350ΠΚΒ και της 10ης ΜΣΕΠ για χρονικό διάστημα  ενός (1) έτους, Π/Υ 19.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 6Γ0Ε6 – ΑΓ7

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%930%CE%956-%CE%91%CE%937

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 01/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/10/2020