Συνοπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκποίηση (συγκομιδή – αποκομιδή) της έτοιμης παραγωγής που έχει αναπτυχθεί εντός των ελεύθερων χώρων Α/Δ Ανδραβίδας

Ανακοινώνεται , ότι την 18 Σεπ 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,
θα διενεργηθεί στα γραφεία της 117 ΠΜ (Ανδραβίδα), συνοπτικός πλειοδοτικός
διαγωνισμός με γραπτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές για την
άμεση εκποίηση (συγκομιδή – αποκομιδή) της έτοιμης παραγωγής που έχει
αναπτυχθεί εντός των ελεύθερων χώρων Α/Δ Ανδραβίδας, ανερχόμενης σε 500
στρέμματα βαμβάκι και 100 στρέμματα καλαμπόκι περίπου, με την προϋπόθεση ότι
ο πλειοδότης θα προβεί στις απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες για την
ανάπτυξη αυτής μέχρι την συλλογή της, η οποία θα πρέπει να έχει περατωθεί το
αργότερο έως 10 Οκτ 2020.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 11/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/09/2020