ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ “ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Π.Α.”

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της προµήθειας του είδους “πετσέτες προσώπου Π.Α.”, για την υποβολή προσφοράς µέχρι την 24-9-20, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 µ.µ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2-20

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς η κατάθεση δείγματος με την προσφορά τους.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 23/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/09/2020