Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/20 για την Αντικατάσταση Πεδίων Χαμηλής Τάσης της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη συμφωνητικού σκοπό την Αντικατάσταση Πεδίων Χαμηλής Τάσης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14.392,40 ευρώ άνευ ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/09/2020