ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ(Δ.13/20)

Η 112ΠΜ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΔΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ(Δ.13/20)

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 11/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/09/2020