Διακήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση προς Εκμετάλλευση 315 Ελαιόδεντρων της 133ΣΜ – ΑΔΑ: ΩΑΕΓ6 – ΜΟ5

Η 133ΣΜ προκηρύσσει, Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 315 ελαιόδεντρων ελεύθερων χώρων του Α/Δ Καστελλίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από την υπογραφή της σύμβασης και δικαίωμα παράτασης ενός ακόμη έτους. Η ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού είναι ελεύθερη ανά ελαιόδεντρο για το πρώτο έτος της μίσθωσης.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΩΑΕΓ6 – ΜΟ5

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%95%CE%936-%CE%9C%CE%9F5

Όροι Συμφωνιών Διαγωνισμού Ελαιοδένδρων 17-08-20-converted

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 19/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/09/2020