Διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού – Μέσα Ατομικής Προστασίας έναντι του Covid-19

To 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο διενέργειας Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του άρθρου 46 του ν.4412/16, όπως προχωρήσει σε ενδεχόμενα σχόλια και παρατηρήσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα, τον χρόνο παράδοσης και την εκτιμώμενη αξία των υλικών ως συνημμένο αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΠ COVID

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 20/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/08/2020