Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Γραφείων Ιδιοκτησίας ΜΤΑ επί της οδού Λυκούργου 9 Ακινήτου

Ο διαγωνισμός αφορά στην εκμίσθωση τριάντα (30) γραφείων ιδιοκτησίας ΜΤA, στο επί της οδού Λυκούργου, αρ. 9 ακινήτου (Ομόνοια) .

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 17/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/09/2020