Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 50 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Καλαμάτας (Περιοχή Πυρομαχικών)

Ανακοινώνεται  ότι την 26.08.2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 120 ΠΕΑ (Καλαμάτα), δημόσιος  επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 50 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Καλαμάτας (Περιοχή Πυρομαχικών), για χρονικό διάστημα από 01.09.2020  έως 31.08.2024, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/08/2020