Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/2020) για την Προμήθεια σε Διάφορα Είδη Τροφίμων για Κάλυψη Αναγκών της 112 ΠΜ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/2020) για την Προμήθεια σε Διάφορα Είδη Τροφίμων για Κάλυψη Αναγκών της 112 ΠΜ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.10.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ 112 ΠΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/07/2020