Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/2020) για την Προμήθεια σε Κατεψυγμένα Λαχανικά – Σφολιατοειδή για Κάλυψη Αναγκών της 112ΠΜ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/2020) για την Προμήθεια σε Κατεψυγμένα Λαχανικά – Σφολιατοειδή για Κάλυψη Αναγκών της 112ΠΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ 9.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 112 ΠΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/07/2020