Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 22,8 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου

Ανακοινώνεται  ότι την  15.07.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 22,8 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01-09-2020 έως 31-08-2024, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/07/2020