Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 110 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων Α/Δ Αγρινίου

Ανακοινώνεται  ότι την 13.07.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (‘Αραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 110 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων Α/Δ Αγρινίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01-09-2020 έως 31-08-2024, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/07/2020