Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση 1.960,00 τμ από τους ελεύθερους χώρους Α/Δ Σούδας, για στάθμευση οχημάτων

Ανακοινώνεται ότι την 07-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 115 ΠΜ (Χανιά-Κρήτη), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 1.960,00 τμ από  τους ελεύθερους χώρους Α/Δ Σούδας, για στάθμευση οχημάτων, για χρονικό διάστημα πέντε (5)  ετών από 14-07-2020 έως 13-07-2025, που θα μπορεί να παραταθεί για ακόμη πέντε έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 18/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/07/2020