ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΗΠΑ

Το  201 ΚΕΦΑ προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την ανάδειξη Αναδόχου διακίνησης-ταχυμεταφοράς αεροπορικώς των υλικών της ΠΑ από και προς ΗΠΑ (COURIER), προϋπολογισθείσας αξίας 20.000,00 ευρώ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66ΖΜ6-ΑΚΝ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 9-6-20

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΔΑ ΨΒΤΒ6-ΠΔΔ

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 28/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2020