ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.7.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ-ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ-ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 112 ΠΜ

Η 112 ΠΜ  ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχουμε σκοπό την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας ήτοι ελαιολάδου (cpv:154111110-6),ηλιελαίου (cpv:15411210-7) και ζυμαρικών (cpv:15850000-1) με διάρκεια σύμβασης 2 ετών.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΥΑ6-Ξ34

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 20/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/05/2020